Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 2 (10) • 2013

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 214.477

БОГУСЛАВСЬКА Світлана Іванівна

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ПОТАПЕНКО Людмила Віталіївна

к.філол.н., Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

В роботі досліджено різні підходи до визначення поняття «соціальна політика». Визначено соціальні напрями реалізації соціальної політики держави.

УДК: 657

РУДЕНКО Іван Іванович

к. філос. н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ЛАВРОВА Олена Олексіївна

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

У статті обґрунтовано соціально-важливі аспекти бухгалтерського обліку та етики аудиторської діяльності. Авторами досліджено й обумовлено актуальність існування соціального обліку. Систему бухгалтерського обліку і аудиту проаналізовано як один із елементів забезпечення соціальної відповідальності сучасного бізнесу.