Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

АВТОРИ

AABDIBEKOV S. (1) ALIYEVA S. (1)
HHoushang S. (1)
KKALMANOVA N. (1)
VVasiliauskaite A. (1)
ZZAYNALOV D. (1)
ААНДРУЩАК Н. (1) АТАМАСЬ О.М. (1) Абдувалієв А.А. (2) Абдібеков С.У. (2) Адаменко А.П. (1) Адамовська В.С. (1) Александров О.В. (3) Алексеєнко  І.І. (1) Алексеєнко І.І. (1) Алфьоров С.В. (1) Алікарієв О.Ф. (2) Алієва С.С. (2) Ананська М.О. (1) Андрейків Т.Я. (1) Анненков І.С. (1) Анісімов В.В. (5) Апалькова В.В. (1) Артеменко В.О. (1) Артьомова Т.І. (1) Артюшенко А.О. (1) Ахмедова І.Ш. (1) Ачкасова С.А. (1)
ББАКУЛІНА О.С. (1) БЕЛЯЛОВ Т.Е. (1) БОЛГАР Т. (1) Бабина В.П. (1) Базадзе К.М. (1) Балакіна Ю.С. (1) Балан О.С. (2) Балацький Є.О. (1) Баннікова З.В. (1) Барабан Л.М. (2) Барилюк М.Р. (1) Барицька В.Г. (1) Бартош О.М. (5) Баталов Ю.В. (1) Башлай С.В. (1) Беззубенко Ю.В. (1) Бейгул Т. (1) Бердікулов Ж. (1) Биков В.І. (1) Бобровська Н.В. (1) Богатиренко О.Ю. (1) Богданова О.О. (1) Богуславська С.І. (2) Бодрова Н.Е. (1) Бойко А.О. (1) Бокій О.В. (1) Бондар А.М. (1) Бороденко А.М. (1) Босак О.В. (1) Ботвіна Н.О. (1) Боярко І.М. (1) Братків Л.П. (1) Брежнева-Єрмоленко О. (1) Булиндін Д.В. (1) Буркова Л.А. (6) Бурковська А.В. (1) Буяр К.В. (1) Білик О.І. (1) Білокінь Г.М. (1) Біломістна І.І. (1) Біломістний О.М. (1) Біль М.М. (1) Біляченко О.Л. (1)
ВВАРЦАБА В.І. (1) ВАСИЛЬЄВА Н. (1) Вантух Т.З. (1) Вареник В.А. (1) Вахович І.М. (1) Вдовенко Л.О. (1) Вдовиченко Ю.В. (1) Велентейчик Н.Ю. (1) Венцлавскі Є. (1) Веремчук Д.В. (1) Веренич Н.К. (1) Виклюк М.І. (1) Винокур Л.І. (1) Вишенська Л.М. (1) Вишневська К.В. (2) Вишневська О.М. (4) Власова І.В. (2) Вовчак О.Д. (3) Вовченко Р.С. (1) Водолазська О.А. (1) Вожжов С.П. (1) Вознюк М.А. (1) Войтко М.М. (1) Волинчук Ю.В. (1) Волошин В.С. (2) Воробець Х.Б. (1) Відлацький В.А. (1) Віі К.У. (1)
ГГАЛИЦЬКА О.В. (1) ГАРЦУЄВА О. С. О. (1) ГОЛІВЕР В.П. (1) ГОРДІЄНКО Т.М. (1) ГРЕЧАНИК Б.В. (1) ГУМЕНЮК В.В. (1) Галушко Ю.П. (1) Галяєва Л.Є. (1) Ганусик Ю.Б. (2) Ганчарік Л.П. (1) Гарапко Н.І. (1) Гаркавий С.Ф. (1) Гаряга Л.О. (3) Гвоздик Н.М. (1) Гедз М.Й. (5) Гелеверя В.В. (1) Герасимчук З.В. (1) Гмиря В.П. (5) Гобаді М. (1) Головко О.Г. (2) Голубець В.В. (1) Голікова А.С. (1) Гоманюк О.К. (1) Гончар В.В. (1) Гончаренко О.О. (3) Гончарова Г.М. (1) Гордуновський О.М. (5) Гордєєва Д.В. (1) Горідько Н.П. (2) Григоревська О.О. (1) Григорович Л.С. (1) Гризоглазов Д.В. (1) Грицевська О.А. (1) Гриценко К.Г. (1) Громова А.Є. (1) Грянило А.В. (1) Губай М.М. (1) Гудзь О.Є. (1) Гузар У.Є. (1) Гуменюк В.В. (1) Гуменюк О.С. (1) Гунько В.І. (3) Гупаловська М.Б. (1) Гуржій О.І. (1) Гірна О.Й. (1)
ДД'якова Т.А. (1) ДЕМ’ЯНЧУК М.А. (1) Давиденко Л.М. (1) Далгич К.В. (1) Даниленко С.М. (2) Данилюк І.В. (1) Дараган В.П. (1) Дворянінов А.В. (1) Дейнега О.В. (1) Делех І.В. (1) Демченко А.М. (1) Денис О.Б. (1) Джулай В.О. (1) Дземішкевич І.О. (3) Дмитренко М.Г. (2) Дмитренко М.Й. (4) Дмитров С.О. (1) Довгаль Ю.С. (2) Долбнєва Д.В. (1) Доровський О.В. (1) Доценко І.О. (1) Дребот Н.П. (1) Дробот Я.В. (2) Дробінко Р.Р. (1) Другов О.О. (3) Дубенецький М.О. (1) Дубініна М.В. (2) Дудко С. (1) Думанська В.П. (1) Дурицька Г.В. (1) Дусанов А.О. (1) Дюміна С.С. (1) Діденко І.В. (1) Діденко С.В. (1)
ЄЄгоричева С.Б. (2) Єлізарова К.С. (2) Єрофеєва Т.А. (1) Єфімова Л.М. (1)
ЖЖежерун Ю.В. (4) Жихор  О.Б. (1) Жук В.В. (1) Жукова О.В. (1) Журавка Ф.О. (1)
ЗЗАСЛАВСЬКА О.І. (1) ЗОРЯНСЬКИЙ В.А. (1) Заводовська Л.А. (1) Зайналов Ж.Р. (3) Залєтов О.М. (1) Замятіна Н.В. (1) Запорожець С.В. (4) Засадна Х.О. (2) Засядько А.А. (2) Затворницький К.С. (1) Здреник В.С. (1) Золотарева О.О. (1) Зорій Н.М. (1) Зубарєв М.О. (3) Зюкін Д.В. (1)
ІІбрагімов Ш.І. (1) Іванова І.В. (4) Іващенко А.Г. (1) Іващенко Г.А. (1) Ільчак О.В. (1) Іщенко М.П. (3) Іщенко О.М. (1)
ККІСЬ С.Я. (1) КАБЕНГЕЛЕ Г.Т. (1) КОЛОДІЙ С.К. (1) КОЛОДІЙ С.К. (1) Казьмін Є.В. (1) Калинець К.С. (2) Калиновська І.М. (1) Камбур О.Л. (1) Каменецька В.В. (1) Кантаєва О.В. (1) Капітула С.Л. (1) Карбівничий І.В. (1) Карнаушенко А.С. (1) Карпенко В.П. (1) Карчева І.Я. (1) Карчева Г.Т. (5) Касич А.О. (3) Касич А.О. (1) Касярум О.П. (1) Касярум Я.О. (1) Квасницька Р.С. (1) Квасній М.М. (2) Кельман О.В. (1) Кирилко Н.М. (1) Кисельова Т.Ю. (1) Кисіль Ю.В. (1) Клапків Ю.М. (1) Клапків Ю.М. (1) Клочко Н. (1) Кльоба В.Л. (1) Клювак А.В. (1) Клювак О.В. (3) Кліщук О.В. (1) Кліщук Ю.В. (1) Кнейслер О.В. (1) Князь С. (1) Коблик І.І. (1) Коваленко І.В. (1) Коваленко С.О. (1) Коваль Л.А. (1) Коваль Л.П. (1) Коваль Р.Ю. (1) Ковальов С.В. (1) Коженевська А. (1) Козак І.Г. (1) Колодій І.П. (1) Колодій С.Ю. (5) Коляда О.В. (1) Кондрашихін А.Б. (1) Кондіус І.С. (1) Коренева А.Б. (1) Корженівська Н.Л. (1) Коржинський І.Г. (1) Корнєєв М.В. (1) Королюк С.С. (2) Костенко М. (1) Костенок Я.О. (1) Костирко Л.А. (1) Костирко Р.О. (1) Костогриз В.Г. (4) Кот Н.Г. (1) Котелевська Ю.В. (1) Котляр О.А. (1) Кочума І.Ю. (8) Кошимова М.А. (1) Кошкарбаєв К. (1) Кравченко І.С. (1) Кравченко О.В. (1) Кравченко О.О. (2) Кравчук І.С. (1) Крамаренко О.М. (1) Красномовець В.А. (4) Криворучкіна О.В. (1) Крилова В.В. (1) Криниця С.О. (5) Крицька А.М. (1) Кругла Н.М. (1) Крузе О. (1) Крупка М.І. (1) Крючко О.С. (1) Кузьменко Є.С. (1) Кузьменко О.Г. (1) Кукса В.М. (4) Кукурічко Р.С. (1) Куришко О.О. (1) Кухленко О.В. (1) Кушнір С.О. (1) Ківачук В.С. (1) Кінаш І.П. (1) Кінзерська Н.В. (1) Кіпа М.О. (1)
ЛЛІСНЯК А.Є. (1) ЛОСОВСЬКА Н.В. (1) ЛУКАШЕНКО Т.В. (1) Лаврова О.О. (4) Лазня А.В. (1) Лапко О.О. (1) Ларіонова К.Л. (2) Ласукова А.С. (1) Лебідь О.В. (1) Левицька А.В. (1) Левченко О.А. (1) Левченко Я. (1) Лезговко О.М. (2) Лемещенко П.С. (1) Лерніченко К.В. (1) Лещенко М.М. (1) Лещух І.В. (1) Липов В.В. (1) Лисенко Р.С. (1) Лисовський М.І. (1) Литвиненко О.Д. (1) Литвинов А.І. (1) Ломовацька К.В. (1) Лотоцький В.А. (1) Лук'янець О.В. (1) Лунгол М.В. (1) Луняков О.В. (2) Луцик М.В. (1) Луців О.В. (1) Льон І.М. (2) Любахін В. (1) Любенко А.М. (2) Люта О.В. (1) Лютова Г.М. (6) Лінтур І.В. (1) Лісовий А.В. (1) Літвак О.А. (1)
ММІРОШНИЧЕНКО А.М. (1) МИРГОРОДСЬКА А. (1) МОМОТ О.М. (1) МРИХІНА О. (1) Мадей Я. (1) Мазоренко О.В. (1) Майстренко С.В. (3) Макаренко І.О. (2) Макарова Г.С. (1) Маклаков С.М. (1) Малімон В.В. (1) Манжос С.А. (1) Мардоян Є.Г. (1) Маренич А.І. (4) Марина А.С. (1) Марич М.Г. (1) Мартюшева Л.С. (3) Марценюк-Розарьонова О.В. (1) Марцин В.С. (1) Марченко Л.М. (2) Марченко О.І. (1) Марчук В.П. (1) Маслова А.Ю. (1) Матвійчук О.В. (1) Матієвська Н.Б. (1) Мацур Н.І. (1) Медвідь С.В. (2) Медвідь Т.А. (1) Мельник А.О. (1) Мельник З.Ю. (1) Мельник М.С. (1) Мельник Т. (1) Механікова О.О. (3) Мехеда Н.Г. (3) Миськів Г.В. (2) Михайловська О.В. (1) Михайлюта Г.С. (1) Михайлюта С.Л. (3) Могильницька М.П. (1) Молодецька О.М. (1) Момотюк Л.Є. (1) Мороз І.А. (1) Мороз М.О. (1) Мостіпан Ю.Є. (1) Моткалюк Р.В. (1) Мотриченко В.М. (4) Мулярчук О.В. (1) Мумінов Д. (1) Мусієнко О.М. (1) Мігус І.П. (1) Мінжун Х. (1) Мінченко М.Г. (1) Мірошник О.Ю. (1) Мірошніченко В.О. (1) Містерек В. . (2) Місяць Н.О. (1) Мішутіна Н.П. (1) Міщенко В.І. (5) Міщенко С.В. (4) Міщенко Т.Г. (1)
ННИКИФОРЧИН М.Д. (2) НОВІКОВА Т. (1) Навроцький С.А. (1) Нагайчук Н.Г. (8) Нагорна О.О. (1) Науменкова С.В. (1) Невмержицька О.В. (2) Нетребчук Л.О. (1) Нижегородцев Р.М. (3) Новікова Т.В. (1) Носкова О.С. (1) Нємкова О.А. (1) Ніколаєнко Ю.В. (1) Ніконова М.В. (1) Нікітчук С.М. (1) Ніценко В.С. (1)
ООРЄХОВА К.В. (1) Обрусна С.Ю. (1) Овчарова Н.В. (1) Овчарук М.П. (3) Овчарук О.М. (1) Огородник В. (1) Огородня Д.В. (1) Огієнко В.І. (2) Одінцова Т.М. (2) Озерчук Т.В. (1) Оксак А.О. (1) Олійник Н.Ю. (1) Омельчук Я.А. (1) Онищенко В.О. (1) Онищенко О. (1) Онищук В.О. (1) Опалько В.В. (1) Опенько В.А. (1) Оришечко-Бартоха Т.А. (2) Орєхова К.В. (1) Осадчий І.А. (1) Осечко Ю.І. (1) Осокіна А. (1) Остап'юк Н.А. (2) Остапенко В.М. (1) Остапенко Я.О. (1) Остапчук Я.М. (1) Охріменко О.О. (1)
ППАНІВНІК І.А. (1) ПАШКЕВИЧ М. (1) ПОБУРКО О. (1) ПОЗДНЯКОВА Л.О. (1) ПОЛОСІНА А.М. (1) ПОПОВА Я.А. (1) Пантєлєєва К.О. (1) Пантєлєєва Н.М. (4) Пасенко В.М. (1) Пасєка А.С. (1) Пасєка С.Р. (2) Пащенко Т. (1) Петкова Л.О. (2) Петлін І.В. (1) Петращак О.О. (1) Петренко В.С. (1) Печенко О.О. (1) Печоник О.І. (3) Пилипенко Б.Г. (1) Пилипенко В. (1) Пилипенко О.В. (1) Пластун В.Л. (1) Пластун О.Л. (1) Плиса В.Й. (1) Полторак А.С. (1) Полях С.С. (2) Попадинець Н.М. (1) Попко В.М. (1) Потапенко Л.В. (2) Привалова О.М. (1) Прийма О.В. (1) Пристемський О.С. (1) Приступа Т.В. (1) Проказюк О.В. (1) Прокопенко К.І. (1) Прокопенко Н.С. (2) Прохоренко В. (1) Проценко О.Л. (1) Проць Н.В. (2) Процюк О.В. (1) Процюк Т.А. (1) Прощаликіна А.М. (1) Пурій Г.М. (1) Пустовійт Р.Ф. (5) Пухир С.Т. (1) Пшик Б.І. (2) Пігуль Н.Г. (1) Піскун О.В. (3)
РРагузіна Л.Ю. (1) Радько Д.А. (1) Расулов З.Ж. (2) Расулов Ш.Ж. (1) Ребрик М.А. (1) Ребрик Ю.С. (1) Резніченко Н.В. (1) Ренкас Ю. (1) Ржепішевська В. (1) Рибіцька А.В. (1) Рогова Н.В. (3) Рогожнікова Н.В. (6) Романовська В.М. (1) Роменська К.М. (1) Роєнко В.В. (1) Рубцова Н.М. (1) Руда О.Л. (1) Руденко І.І. (3) Руденко М. (3) Рябініна Л.М. (1) Рязанов В.Т. (1) Ряховська А.М. (1)
ССАГАЙДАК М. (1) Савченко Г.О. (1) Сагдуллаєв Г. (1) Сало А. (1) Салямон-Міхеєва К.Д. (1) Саматов А.Г. (1) Самусевич Я.В. (1) Саттаров Т.А. (1) Саюн А.О. (4) Саєнко І.І. (1) Свинчук А.А. (1) Свічинський М.М. (4) Селезньова О.О. (2) Семенець А.П. (1) Семеняка Т. (1) Семикіна А.В. (1) Семко В.М. (1) Сенищ П.М. (1) Серпенінова Ю.С. (1) Сидоренко В.А. (3) Синяков С.В. (1) Скок Є.М. (1) Слав’янська Н.Г. (1) Словаров А.В. (1) Смірнов О. (1) Совик І.І. (1) Совик Л.Є. (1) Соколенко В.О. (1) Соловаров А.В. (1) Соловйова В.В. (1) Сосна Г.М. (1) Стадницький Ю.І. (1) Старинська М.Ю. (1) Старух А.І. (1) Стасіневич С.А. (1) Стеблій Г.Я. (1) Степчук О.В. (1) Стефанчук Н.О. (1) Стирська О.І. (2) Супрун В.О. (1) Сухорукова В.В. (1) Сідельник О.П. (1)
ТТабалова О.Є. (1) Танклевська Н.С. (2) Таньков К.М. (1) Тарасова О.Ю. (1) Телешун А.А. (1) Теляк О.О. (1) Тимрієнко І.Ю. (1) Тищенко В. (0) Тищенко В.Ф. (2) Ткаленко Н.В. (1) Ткаченко І.В. (2) Ткаченко Н.В. (9) Ткачук Н. (1) Тозик Р.С. (1) Тренєв М.М. (1) Третяк Н.М. (7) Тригуб С.Е. (1) Тувакова Н.В. (2) Тяжкороб І.В. (2) Тітович В. (1) Тіщенко Є. (1)
ФФЕДУШКО С.С. (1) Федосенко Л.В. (2) Федій А. (1) Фесенко І.А. (1) Фоменко А.А. (1) Фурман І.В. (1) Філатова Ю. (1) Філімонова О.Б. (1) Фімяр С.В. (1)
ХХРАБУСТ С.А. (1) Хабер Й.А. (2) Халяво М.А. (1) Харченко А.М. (5) Хасан А.А. (1) Хасанов Ш.Ш. (1) Хаустова К.М. (1) Хмара Ю.В. (1) Хобаді М. (1) Хоружий Г.Ф. (1) Хоружий С.Г. (1) Хотькіна О.Р. (1) Христенко О.В. (3) Хрусь О.О. (1) Хурсевич С.М. (1) Хусанов Б.Ш. (1) Хуторна М.Е. (7)
ЦЦемашко Ю.С. (1) Циганов С.А. (1) Циганюк Д.Л. (1) Цистан І.В. (2) Цурков О.М. (1) Цікановська Н.А. (2)
ЧЧЕРНИШ О.В. (1) ЧЕРНЯХОВСЬКА М.В. (1) Чабак Л.І. (1) Чадіна О.В. (1) Чамара Р.О. (1) Чаус І.В. (1) Чепелюк Г.М. (5) Черкашина Т.С. (2) Черненко Д.С. (1) Чернова О.В. (1) Черномор В.О. (2) Чернорук С.В. (1) Чернявська Л.В. (4) Чижов В.А. (1) Чкан І.О. (2) Чорнобай А.С. (1) Чхутіашвілі Л.В. (1)
ШШАБАНОВ С.Ч. (1) ШАХМАЄВА А.О. (1) ШЕЛЕСТ В.С. (1) ШТЕПЕНКО К. (1) Шабельник Т.В. (1) Шаповал О.А. (1) Шаріфі Е. (1) Шварц О.В. (1) Шведенко О.С. (1) Шевченко І.В. (1) Шевчук О.А. (2) Шевчук О.О. (1) Шемаєв В.М. (1) Шимчик-Мадей К. (1) Шинкаренко О.М. (2) Шинкарюк А.О. (1) Шиян Д.В. (1) Шльончак В.В. (2) Шматковська Т.О. (2) Шпильова В.О. (1) Шпіцглуз С.О. (1) Шупа Л.З. (1) Шура Н.О. (2) Шутєєва О.Ю. (1)
ЮЮркевич О.М. (2) Юрків Н.Я. (1) Юрченко В.П. (1)
ЯЯворська Н. (1) Якименко М.В. (1) Яременко Н.С. (1) Яров О.Ю. (1) Яцків М.І. (1)