Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 2 (26) • 2017

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 657.37

ЗНАЧЕННЯ ЗВІТНОСТІ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАДИЦІЙНИХ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ ТА ІНДЕКСІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

У контексті вивчення взаємозв’язку між корпоративною соціальною відповідальністю компаній, що розкривається ними у звітності зі сталого розвитку, та їх фінансовою ефективністю проведено порівняння традиційних фінансових індексів та індексів відповідального інвестування. Автори використали R/S аналіз для розрахунку експоненти Херста як мірила персистентності (довгострокової пам’яті) індексів відповідального інвестування та традиційних фінансових індексів. Отримані результати дають змогу зробити висновок про низьку ефективність індексів відповідального інвестування, зокрема DJSI, що зумовлює необхідність стандартизації та формування єдиних методологічних підходів до складання корпоративної звітності зі сталого розвитку.

УДК: 657.14

АУДИТ БАНКРУТСТВА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Аудит - це незалежна професійна думка щодо повноти, точності та відповідності визначеній структурі фінансової звітності. На сьогоднішній день значна кількість вітчизняних підприємств зазнали значних наслідків фінансової кризи минулих років. Вони все ще перебувають у складному фінансовий стані, який межує з банкрутством та ліквідацією. Але серед них є частка підприємств з достатнім потенціалом і в умовах фінансового оздоровлення вони зможуть продовжувати нормально працювати та відновити свою платоспроможність. Мета аудиту - забезпечити об’єктивну незалежну експертизу фінансової звітності, що підвищує вартість та достовірність фінансової звітності, виробленої керівництвом, тим самим підвищуючи довіру користувачів до фінансової звітності, зменшуючи ризик інвесторів і, як наслідок, зменшуючи вартість капіталу розробник фінансової звітності.