Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 2 (6) • 2012

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 346.2

МАРЕНИЧ Анатолій Іванович

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МЕХЕДА Наталія Григорівна

к.е.н., доцент, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

СОЦІАЛЬНО-МОТИВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ

Досліджено соціально-мотиваційні складові кадрової безпеки. Обґрунтовано доцільність та необхідність вивчення загроз кар’єрної безпеки як складової кадрової безпеки.

УДК: 519.865:336.72

КВАСНІЙ Марія Миколаївна

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ГОЛУБЕЦЬ Володимир Володимирович

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВИ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРУВАННЯ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ

Проведено аналіз якості кредитного портфеля банківської системи України упродовж 2008-2011 років. Розроблено інструмент оцінки якості на основі інтеграції методів ARIMA та випереджаючих індикаторів. Отримано чисельні результати за допомогою програмного пакету STATISTICA 8.0 та подано рекомендації.

УДК: 657

ЛЮТОВА Ганна Михайлівна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)

МЕДВІДЬ Сергій Володимирович

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

У статті розкрито поняття бухгалтерського обліку та його завдань, основні складові та головні напрямки розвитку.

УДК: 336:338

ТРЕТЯК Наталія Миколаївна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

БОГАТИРЕНКО Ольга Юріївна

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТУВАННЯ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Досліджено стан основних засобів сільськогосподарських підприємств. Розглянуто механізм інвестування в основний капітал сільськогосподарських підприємств, окреслено заходи щодо оновлення технічної бази сільськогосподарських підприємств.