Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 3 (7) • 2012

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 338.124.4

КОШКАРБАЄВ Канат

д.е.н., Жетисуський державний університет імені Ільяса Жансугурова

АБДІБЕКОВ Сакен Уаліханович

к.е.н., доцент, Жетисуський державний університет імені Ільяса Жансугурова

СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА ЯК ФАКТОР ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

У статті досліджено сутність фінансової кризи, її причини та наслідки та вплив антикризових заходів на фінансові системи країн.

УДК: 368

НАГАЙЧУК Неля Григорівна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МЕХАНІКОВА Олена Олександрівна

к.філол.н., Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 2011 РОКУ

В статті проводиться аналітичний огляд сучасного стану страхового ринку України з метою виявлення проблем, що заважають його ефективному функціонуванню.

УДК: 368

ТКАЧЕНКО Наталія Володимирівна

д.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МОРОЗ Ірина Андріївна

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ І ФРАНШИЗА: ЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ

В статті визначено сутність дефініції «фінансова стійкість страхової компанії» та обґрунтовано зв'язок із поняттям франшиза. В графічному поданні доведено залежність величини страхового відшкодування від розміру збитку за встановлення різних франшиз.